Strona: Graduacja 2017 / Wydział Chemiczny

Graduacja 2017

2017-09-15

.W dniu 15 września 2017 r. odbyła się uroczysta graduacja Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. W obecności władz Uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, przedstawicieli samorządu studenckiego oraz rodziców i przyjaciół Absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów magisterskich. W roku akademickim 2016/17 egzamin dyplomowy złożyło 125 absolwentów (81 studentów na kierunku Technologia Chemiczna, 44 na kierunku biotechnologia). Spośród nich, dwanaścioro otrzymało dyplom z wyróżnieniem (Marzena Barcikowska, Marzena Chłopińska, Anna Głuszczyk, Anna Górniak, Anna Jodłowska, Anna Kolak, Paulina Kozioł, Karolina Matuszek, Natalia Pieńkowska, Arleta Sławińska, Edyta Wasyluk, Izabela Zaborniak). Na słowa uznania zasługuje Paulina Biedka, która uzyskała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za badania naukowe i zaangażowanie w prace nad udoskonalaniem łazika marsjańskiego, które realizowała jako członek drużyny Legendary Rover Team.

Mury uczelni opuszczają młodzi, ciekawi świata i dobrze wykształceni Absolwenci, którzy oprócz standardowego kształcenia wykorzystali szereg możliwości jakie stworzyła im Uczelnia. Uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach i warsztatach kształcących umiejętności praktyczne wymagane przez potencjalnych pracodawców. Brali udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów związanych z przemysłem chemicznym oraz wybitnych specjalistów z uczelni krajowych i z zagranicy. Mieli możliwość udziału w wizytach studyjnych, stażach, targach, co z pewnością przełożyło się na uzyskanie kompetencji pożądanych przez pracodawców. To wszystko było możliwe dzięki dofinansowaniu unijnemu projektów "Dobre studia = lepsza przyszłość – zdobądź wiedzę na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (POKL 04.01.02-00.018/12.00)" oraz „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.01.00-00-K082/16)”, których byli beneficjentami. Mamy pewność, że na rynek pracy wchodzą Absolwenci posiadający kompetencje odpowiadające oczekiwaniom dynamicznie zmieniającej się gospodarki.


Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzymy dalszego rozwoju i sukcesów.

Powrót do listy aktualności