Strona: Graduacja 2018 / Wydział Chemiczny

Graduacja 2018

2018-09-21

.

Z satysfakcją informujemy, że kolejni Absolwenci opuścili mury Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. W jubileuszowym roku 50-lecia Wydziału egzamin dyplomowy złożyło 126 osób (89 studentów na kierunku Technologia Chemiczna, 37 na kierunku biotechnologia). W dniu 21 września 2018 r. odbyła się uroczysta graduacja, podczas której, w obecności władz Uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, przedstawicieli samorządu studenckiego oraz rodziców i przyjaciół, Absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów magisterskich. Spośród nich, dziesięcioro otrzymało dyplom z wyróżnieniem (Anna Antonik, Ewelina Cioch, Katarzyna Dec, Izabela Grzybowski, Patrycja Kłoda, Monika Kopala, Sebastian Pryk, Sylwia Rzepka, Małgorzata Ziomek, Maria Ździebło).

Obecni Absolwenci okres studiów poświęcili nie tylko na obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Wielu z nich bardzo aktywnie włączyło się w prace kół naukowych i organizacji studenckich. Prawie 60-cioro uczestniczyło w dodatkowych szkoleniach, zajęciach warsztatowych, wizytach studyjnych dzięki udziałowi w projekcie „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (POWR.03.01.00-00-K082/16)”. Kilkoro zrealizowało prace dyplomowe we współpracy przemysłem, w tym na uznanie zasługuje mgr inż. Kamil Filip, który podjął się tego zadania we współpracy z francuską firmą Altus Coating i we Francji zrealizował część doświadczalną. Absolwenci zdobyli wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe odpowiadające aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawców dlatego mamy przekonanie, że wkrótce wszyscy znajdą satysfakcjonujące miejsce na rozwój swojej kariery zawodowej. Tego serdecznie im życzymy. Powodzenia!

Powrót do listy aktualności