Sukcesy naszych absolwentów

„Diamentowy grant” dla doktoranta Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

27-09-2016 r.

Sukces absolwenta!

„Diamentowy grant” dla doktoranta Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

Mgr inż. Adrian Arendowski - absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Biotechnologia został jednym z laureatów konkursu „Diamentowy Grant” za projekt pt. „Poszukiwanie niskocząsteczkowych biomarkerów nowotworu nerki w osoczu krwi i w moczu z wykorzystaniem techniki AuNPET LDI MS”.

Zainteresowania naukowe laureata skupiają się głównie wokół metody analizy instrumentalnej zwłaszcza spektrometrii mas i możliwości jej zastosowania w naukach biologicznych.

Prace inżynierską i magisterską realizował pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Rumana, prof. PRz.

Od października 2016 r. rozpocznie studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Więcej informacji:

http://portal.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/art727,diamentowy-grant-dla-doktoranta-politechniki-rzeszowskiej.html

Powrót do listy aktualności