Sukcesy naszych absolwentów

Medal „Primus Inter Pares” dla mgr. inż. Adriana Arendowskiego

19-12-2016 r.

W dniu 15 grudnia 2016 roku wręczono medale „Primus Inter Pares” ubiegłorocznym absolwentom Politechniki Rzeszowskiej. Wyróżnienie przyznawane jest przez Fundację Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej za wybitne wyniki w nauce oraz za działalność na innych płaszczyznach życia akademickiego mających istotny wpływ na kreowanie wizerunku Politechniki Rzeszowskiej.

W gronie uhonorowanych jest Pan mgr inż. Adrian Arendowski - absolwent kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym.

O sukcesach naszego absolwenta pisaliśmy gdy został doceniony przez MNiSW przyznaniem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP dla studentów oraz gdy uzyskał, jako jedyna osoba z Podkarpacia, Diamentowy Grant (2016) na realizację 4-letnich badań w tematyce poszukiwania biomarkerów nowotworowych.

http://wch.w.prz.edu.pl/absolwenci/sukcesy-naszych-absolwentow/diamentowy-grant-dla-doktoranta-wydzialu-chemicznego-politechniki-rzeszowskiej-1.html

Wśród osiągnięć laureata należy wymienić również nominację w konkursie na najlepszy artykuł portalu Biotechnologia.pl i zdobycie nagrody publiczności za publikację pt. „Życie we wrzątku!?”.

Prócz działalności naukowej mgr inż. Adrian Arendowski aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz lokalnego środowiska studenckiego jako członek samorządu studenckiego WCh i Rady Wydziału WCh oraz przewodniczący Koła Naukowego Studentów Biotechnologii. 

Mgr inż. Adrian. Arendowski współpracuje z zespołem dr hab. inż. Tomasza Rumana, prof. PRz, w ramach realizacji projektów, których celem jest zastosowanie, opracowanej przez zespół, metody AuNPET LDI MS do analizy i obrazowania MS tkanek roślinnych i zwierzęcych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Powrót do listy aktualności