Aktualności

Ankietyzacja

24-01-2020 r.

W dniach od 1 do 21 lutego 2020 r. prowadzone będą badania ankietowe mające na celu ocenę oraz poprawę jakości kształcenia.

 

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- moduł zajęć;

- organizację studiów;

- pracę dziekanatu;

- pracę Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej;

- pracowników technicznych wspierających realizację zajęć w poszczególnych Katedrach i  Zakładach.

 

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

 

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Powrót do listy aktualności