Podstrona: Częściowe przywrócenie kształcenia / Wydział Chemiczny

Częściowe przywrócenie kształcenia

29-05-2020
, red.  Joanna Wojturska

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2020 Rektora, od dnia 1 czerwca następuje częściowe przywrócenie kształcenia na terenie uczelni. W przypadku naszego Wydziału dotyczy to jedynie dyplomantów, którzy muszą dokończyć prace w laboratoriach.

Zajęcia, które były realizowane w sposób zdalny, w tym laboratoria, będą kontynuowane w takiej formie do dnia ich zakończenia.

Na Wydziale obowiązują następujące zasady, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia się:

  1. wstęp do budynku następuje jedynie przez wejście główne, przy wejściu należy zdezynfekować dłonie,
  2. szatnia i studencka strefa relaksu nie będą dostępne dla studentów,
  3. w przypadku, gdy w danym laboratorium planuje się obecność więcej niż jednego dyplomanta należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami pracy (co najmniej 1,5 m) lub zorganizować naprzemienną pracę w laboratorium,
  4. w każdym laboratorium, w którym pracują dyplomanci będzie prowadzona ewidencja studentów, którzy w danym dniu tam przebywają,
  5. w każdej jednostce zostaną wyznaczone miejsca na stałą obecność płynu dezynfekcyjnego,
  6. sprawy studenckie w dziekanacie załatwia się dalej jedynie drogą elektroniczną lub telefoniczną (w wyjątkowych przypadkach konieczności osobistego kontaktu należy to wcześniej uzgodnić z pracownikiem dziekanatu).

W przypadku egzaminów i zaliczeń końcowych zaleca się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym. O sposobie przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu decyduje nauczyciel w porozumieniu ze studentami.

Wszystkich studentów prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego i stosowanie się do zaleceń obowiązujących na Wydziale.

Powrót do listy aktualności