Aktualności

„Daj się zrekrutować” – warsztaty o tym jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

15-06-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Dzięki uprzejmości Polskiej Spółki Gazownictwa, studenci Wydziału Chemicznego kolejny raz mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu „Daj się zrekrutować”. Celem warsztatów przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi było pokazanie studentom jak przebiega rekrutacja i selekcja pracowników, ze wskazaniem jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie szkolenia studenci analizowali typowe błędy i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji, zidentyfikowali swoje mocne strony, mogli dowiedzieć się o sposobach komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz o technikach radzenia sobie ze stresem. Studenci ćwiczyli autoprezentację a ponieważ byli oceniani przez każdego uczestnika mogli dowiedzieć się jak inni odbierają ich wypowiedź i zachowanie. Poruszona została również tematyka prawa pracy, m.in. problem niewłaściwych pytań ze strony rekruterów. Studenci mogli przetrenować  indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z pracownikami Wydziału Rekrutacji, wykorzystując zdobyte na szkoleniu informacje i wskazówki w praktyce. Pracownicy Spółki zwrócili uwagę studentów na kluczowe aspekty niezbędne do przygotowania CV.

Dziękujemy pracownikom Polskiej Spółki Gazownictwa za czas poświęcony na przygotowanie warsztatów i ich realizację. Była to niecodzienna sposobność, by w przyjaznej atmosferze móc przygotować się do niewątpliwie stresującego procesu rekrutacji. Życzymy, by wszyscy uczestnicy z sukcesem przeszli rozmowy kwalifikacyjne do wymarzonej pracy.

Powrót do listy aktualności