Strona: Doktorantki Chmielarz Research Group ukończyły staże naukowe w Mediolanie i Padwie / Wydział Chemiczny

Doktorantki Chmielarz Research Group ukończyły staże naukowe w Mediolanie i Padwie

2022-07-19
, red.  P. Chmielarz

W bieżącym roku akademickim mgr Monika Flejszar oraz mgr inż. Angelika Macior – doktorantki z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej realizujące swoją pracę naukową w grupie badawczej prof. dr hab. inż. Pawła Chmielarza (Chmielarz Research Group) uczestniczyły w stażach naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM. Celem programu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zarówno doktorantów jak i kadry akademickiej poprzez udział w krótkoterminowych stażach badawczych realizowanych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych.

W trakcie swojego pobytu na Wydziale Chemicznym University of Milan mgr Monika Flejszar pracowała w grupie badawczej prof. Elizabetty Ranucci nad kontrolowaną syntezą liniowych poliamidoaminokwasów. Zespół prof. Ranucci specjalizuje się w kontrolowanej syntezie funkcjonalnych oligomerów w oparciu o wykorzystanie aminokwasów o różnorodnych właściwościach. W czasie swojego pobytu mgr Monika Flejszar wygłosiła wykład pt.: „Surface modification of inorganic and organic materials via ATRP methods”.

„Ten staż był dla mnie doskonałą okazją do pracy w międzynarodowym środowisku badawczym, konsultacji ze specjalistami z dziedziny funkcjonalnych oligomerów aminowych, oraz wzbogacenia doświadczenia w kwestii prezentacji wyników swoich badań oraz działalności naukowej prowadzonej przez Chmielarz Research Group.  Co ważne, wygłoszona prezentacja stała się podstawą do podjęcia rozmów na temat kierunków współpracy naukowej pomiędzy grupą badawczą prof. dr. hab. inż. Pawła Chmielarza oraz grupą prof. Elizabetty Ranucci.  Dodatkowo, w wolnym czasie udało mi się poznać nieco bliżej uroki Mediolanu oraz pięknej Lombardii będącej jednym z najbardziej dynamicznych i międzynarodowych regionów Unii Europejskiej. Jestem pełna nadziei, że mój 30-dniowy pobyt na Uniwersytecie w Mediolanie to tylko początek współpracy, która z powodzeniem będzie kontynuowana, a w przyszłości zaowocuje min. publikacją wspólnych prac naukowych” – podsumowuje mgr Monika Flejszar.

Mgr inż. Angelika Macior odbyła swój staż naukowo-badawczy na przełomie maja i czerwca 2022 r. Badania naukowe realizowała w grupie badawczej EAEG (Electrocatalysis and Applied Electrochemistry Group) prof. Abdirisaka A. Isse na Wydziale Nauk Chemicznych University of Padova. Grupa badawcza EAEG zajmuje się badaniem elektrochemicznie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu oraz elektrochemiczną charakterystyką makroinicjatorów ATRP z zastosowaniem technik woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz wirującej elektrody dyskowej (RDE). W czasie pobytu na Uniwersytecie doktorantka przeprowadziła badania elektrochemiczne nad wyznaczeniem stałych szybkości aktywacji ATRP analizując wpływ różnych rozpuszczalników organicznych na wartość wspomnianego parametru, a także wygłosiła odczyt na temat dotychczas przeprowadzonych badań pt.: „Synthesis of macromolecular compounds grafted from organic surfaces”. Jak twierdzi mgr inż. Angelika Macior uzyskane wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz wiedza zdobyta podczas odbytego stażu istotnie wpłyną na jakość badań naukowych prowadzonych przez jej osobę.

 Szczegóły na stronie:

Aktualności Chmielarz Research Group

Aktualności Koła Naukowego IPSUM

Aktualności Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Twitter - Chmielarz Research Group @Chmielarz_Group

Powrót do listy aktualności