Podstrona: Dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu województwa podkarpackiego / Wydział Chemiczny

Dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu województwa podkarpackiego

16-07-2021
, red.  DGCz, AW, fot. B. Motyka

Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał podkarpackim uczelniom (dziesięciu szkołom wyższym) dotacje na zakupy inwestycyjne. Umowę na dofinansowanie podpisali Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i wicemarszałek Piotr Pilch.

Politechnika Rzeszowska otrzymała 230 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na potrzeby nowo utworzonych/nowych kierunków studiów na Politechnice Rzeszowskiej”. Uczelnia przeznaczy te środki na doposażenie stanowisk laboratoryjnych na trzech wydziałach: Wydziale Chemicznym. Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej, a także Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

W budżecie województwa podkarpackiego zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1 mln zł, z przeznaczeniem na wsparcie dla lokalnych uczelni w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne. Przy ocenie wniosków, komisja brała pod uwagę zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 oraz z potrzebami rynku pracy, powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia, a także z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Powrót do listy aktualności