Strona: European Cooperation in Science and Technology (COST) / Wydział Chemiczny

European Cooperation in Science and Technology (COST)

2021-05-07
, red.  DGCz, AW

W akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) zatytułowanej Europen Venom Network (#EUVEN) biorą udział dr Aleksandra  Bocian, prof. PRz oraz dr Ewa Ciszkowicz.

Akcja COST to sieć naukowców i praktyków skupiona wokół projektów badawczych w dziedzinie, którą zainteresowanych jest co najmniej siedem krajów członkowskich COST.  Realizacja projektów w ramach Akcji COST odbywa się na podstawie umowy będącej wyrazem woli wspólnego koordynowania działalności badawczej w danym zakresie oraz chęci wymiany rezultatów badań.

Celem akcji jest rozszerzenie zakresu realizowanych badań, poszukiwanie nowych obszarów badawczych, podnoszenie ich atrakcyjności, a także usuwanie barier w nawiązywaniu współpracy naukowej w obrębie Unii Europejskiej.

Europen Venom Network (#EUVEN) to pierwsza akcja COST, która całkowicie skupia się na badaniach jadów.

Dr Aleksandra Bocian, prof. PRz i dr Ewa Ciszkowicz  reprezentują Polskę w zarządzie tej akcji (Management Committee) i biorą udział w pracach Grupy Roboczej 1 „Novel targets in venom research”. Zadaniem tej grupy jest wskazanie nowych celów badań, które pozwolą na pełne  wykorzystanie potencjału kryjący się w jadach. Prace te obejmują także badanie podstaw biologii organizmów docelowych we współpracy z amatorskimi organizacjami i towarzystwami.

Więcej informacji:

https://euven-network.eu/

https://www.facebook.com/European-Venom-Network-105012084887598/ 

 https://twitter.com/EUVENAction.

Powrót do listy aktualności