Aktualności

Finał XI edycji Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza

22-05-2019 r.

W mijającym roku akademickim Wydział Chemiczny był organizatorem XI edycji zmagań konkursowych. W Konkursie wzięli udział uczniowie z 46 szkół z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. W tym roku najliczniejsze reprezentacje miały: I LO im. Króla Władysława w Dębicy – 19 uczniów, I LO im. Kazimierza Wielkiego w Bochni - 17 uczniów oraz II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy i I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu – po 16 zawodników. Zawody I Etapu (9.11.2018) odbyły się w szkołach, zaś pozostałe etapy Konkursu (Etap II – 15.12.2018; Etap III A – 2.03.2019; Etap III B – 6.04.2019) odbywały się w salach wykładowych Politechniki Rzeszowskiej. W części pisemnej I, II i III Etapu młodzież rozwiązywała zadania problemowe, natomiast w „ścisłym finale”(III B) zadanie laboratoryjne.

W dniu 18 maja 2019 roku w Klubie Pracownika Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczystość zakończenia XI edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, konkursu, nad którym honorowy patronat sprawują: JM Rektor PRz, marszałek woj. podkarpackiego oraz prezydent miasta Rzeszowa. W spotkaniu wzięli udział: pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa ds. oświaty, opieki społecznej i osób niepełnosprawnych – mgr inż. Henryk Wolicki, zespół Dziekański Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w osobach: Dziekana Wydziału – prof. dr hab. inż. Doroty Antos, Prodziekana Wydziału ds. Ogólnych – dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia – dr inż. Joanna Wojturska, wizytator – koordynator ds.  wdrażania podstaw programowych Kuratorium Oświaty – mgr Iwona Bereś, zastępcy przewodniczącego Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego – mgr inż. Dymitr Malec. W uroczystym zakończeniu wzięli również udział uczniowie, nauczyciele, rodziny zawodników, przedstawiciele sponsorów w osobie dyrektora zarządu firmy SIC z Rzeszowa – mgr Mariusza Rzucidło oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego.

W pierwszej części spotkania przewodniczący PKCh dr Janusz Pusz przywitał wszystkich uczestników spotkania a następnie przedstawił organizację oraz przebieg XI edycji Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego. Następnie głos zabierali: Henryk Wolicki, prof. Dorota Antos, Iwona Bereś, prof. Jan Kalembkiewicz – przewodniczący zespołu merytorycznego Konkursu. Wyrażono słowa uznania pod adresem organizatorów Konkursu, doceniono zaangażowanie osób, które podjęły się jego realizacji zaś zawodnicy usłyszeli wiele ciepłych słów wypowiedzianych przez mówców.

Następnie, odbyła się uroczystość wręczenie nagród indywidualnych dla najlepszych zawodników, nagrody zespołowej dla wyróżnionej szkoły oraz listy gratulacyjne dla nauczycieli-opiekunów nagradzanych zawodników. W załączonej tabeli zestawiono listę nagrodzonych finalistów Konkursu w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Nagrody indywidualne w postaci dyplomów oraz nagród ufundowanych przez organizatorów i sponsorów konkursu wręczali prof. D. Antos, dr D. Głowacz-Czerwonka wraz z przewodniczącym PKCh dr J. Pusz. Nagrodę i dyplomy w klasyfikacji zespołowej dla najlepszych szkół w tej klasyfikacji wręczał Dziekan Wydziału Chemicznego prof. Dorota Antos. Nagrodą główną w klasyfikacji zespołowej dla V LO w Krakowie była replika lampy skonstruowanej przez Ignacego Łukasiewicza. Nagrody ufundowane przez współorganizatora Konkursu - Rzeszowski Oddział PTCh wręczył mgr D. Malec. Na zakończenie sobotniego spotkania z utalentowaną młodzieżą odbyło się towarzyskie spotkanie w trakcie, którego wymieniono uwagi i poglądy na temat przyszłych edycji Konkursu.

 

Tabela wyników XI edycji Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
 im. Ignacego Łukasiewicza

Lp.

Nazwisko

Imię

Klasa

Szkoła

Teoret.

Lab.

SUMA pkt.

Tytuł

 

Nagroda indywidualna

1

Machera

Sebastian

3

V LO, Kraków

48,5

17

65,50

Zwycięzca konkursu

2

Bałut

Łukasz

3

I LO, Sanok

52,5

11

63,50

Laureat

3

Hess

Adrian

3

I LO, Kraków

47

14

61,00

4

Popławski

Mikołaj

3

II LO, Przemyśl

45,5

10

55,50

5

Dereniowski

Filip

2

II LO, Krosno

42,5

5

47,50

6

Kowalski

Damian

1

IX LO, Rzeszów

38

9

47,00

7

Majewski

Gabriel

3

I LO, Lublin

34

11

45,00

Wyróżniony

8

Kalisz

Jakub

1

I LO, Krosno

33,5

11

44,50

9

Domański

Jakub

2

IV LO, Rzeszów

39,5

3

42,50

10

Ziemba

Ingrid

2

I SLO, Tarnobrzeg

30,5

11

41,50

11

Piwko

Karolina

2

I LO, Lublin

32,5

9

41,50

12

Mastej

Kinga

2

LO Sióstr Prezentek, Rzeszów

34,5

2

36,50

 

Nagroda zespołowa

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

II miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku

III miejsce

 

Cieszą nas osiągnięcia uczniów i ich wspaniałych nauczycieli na wszystkich etapach konkursu. Sukcesy uczniów na każdym z nich był wspomagane przez doświadczenie a także twórczy klimat ich pracy w szkołach.

Gratuluję zawodnikom, nauczycielom i Dyrekcji Szkół osiągniętych wyników życząc zarazem dalszych sukcesów. Dziękuję również wszystkim za życzliwe słowa wypowiedziane podczas sobotniego spotkania. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Patronom i Sponsorom Podkarpackiego Konkursu Chemicznego za pomoc i wsparcie naszych działań, za sponsorowanie naszego konkursu, a przez to godniejsze jego uczczenie. To podziękowanie szczególnie należą się Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, firmie ICN POLFA Rzeszów SA, firmie „ALCHEM” sp. z o.o. oraz firmie SIC z Rzeszowa.

 

Przewodniczący KOPKCh
Janusz Pusz

Powrót do listy aktualności