Aktualności

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2019/2020

10-05-2019 r.

Studenci I semestru studiów stacjonarnych II stopnia 

Uprzejmie informuję, iż wybór i zapisy na tematy prac dyplomowych inżynierskich na naszym Wydziale realizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Wydziału Chemicznego nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r. (http://chemia.prz.edu.pl/pl/informacje-dla/dokumenty-do-pobrania/zasady-wyboru-tematow-prac-dyp/).

 

Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/20 jest następujący:

  • Opublikowanie informacji o tematyce badawczej promotorów oraz liczbie prac dyplomowych w poszczególnych Katedrach i Zakładach – do 10.05.2019 r.
  • I tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 23.05.2019 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru I tury – 24.05.2019 r.
  • II tura wyboru tematów prac dyplomowych i złożenie „kart wyboru” w Dziekanacie – 27-30.05. 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników wyboru II tury – 31.05.2019 r.
  • Przygotowanie kart pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej - do 7.06.2019 r.
Powrót do listy aktualności