Strona: Harmonogram wyboru tematów prac magisterskich na r. akad. 2022/2023 / Wydział Chemiczny

Harmonogram wyboru tematów prac magisterskich na r. akad. 2022/2023

2022-05-10
, red.  Joanna Wojturska

Studenci I semestru studiów stacjonarnych II stopnia 

Uprzejmie informuję, iż wybór i zapisy na tematy prac dyplomowych magisterskich na naszym Wydziale realizowane będą zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.

 Harmonogram wyboru tematów prac dyplomowych, które będą realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23 jest następujący:

  • Opublikowanie oferty tematów prac dyplomowych 16 maja 2022 r.
  • Kontakt studentów z potencjalnymi promotorami, dokonywanie rezerwacji przez studentów, akceptowanie rezerwacji przez nauczycieli od 16 do 18 maja 2022 r.
  • II tura wyboru dyplomantów przez promotora od 19 do 20 maja 2022 r.
  • Wygenerowanie „kart wyboru”  przez pracowników Dziekanatu - 23 maja 2022 r.
Powrót do listy aktualności