Aktualności

II Konferencja Naukowo-Techniczna PIPC i już po …

19-11-2018 r.

„Innowacje w przemyśle chemicznym” to temat II Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego przy współudziale Wydziału Chemicznego (http://www.pipc.org.pl/kalendarz-wydarzen/ii-konferencja-naukowo-techniczna-innowacje-w-przemysle-chemicznym,p113083432).

Konferencja odbyła się w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej w dniach 13 i 14 listopada br. Wzięli w niej udział przedstawiciele sektora przemysłowego, pracownicy instytutów naukowych oraz uczelni, a także przedstawiciele otoczenia administracyjno-prawnego. W ciągu dwóch dni konferencji zaprezentowało się kilkudziesięciu prelegentów. Uczestników powitał Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - dr inż. Tomasz Zieliński oraz Rektor Politechniki Rzeszowskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. Informacje na temat kształcenia, nauki i współpracy z przemysłem na Wydziale Chemicznym przedstawiła dr inż. Joanna Wojturska - Prodziekan ds. kształcenia. Telewizja TVP3 Rzeszów, która była patronem medialnym konferencji przygotowała materiał na temat tego ciekawego wydarzenia
(https://rzeszow.tvp.pl/39934424/przedstawiciele-nauki-i-biznesu-o-innowacjach-w-przemysle-chemicznym).

Tematyka konferencji była skupiona wokół następujących obszarów: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną. Obrady rozpoczęły dwie debaty panelowe dotyczące rozwoju innowacyjności w Polskiej Chemii : „Rozwój innowacyjnej Chemii. Czy istnieje przepis na sukces?” oraz ochrony własności intelektualnej „Jak skutecznie chronić własne pomysły?”.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. Nową generację technologii otrzymywania Bisfenolu A (ISOBIS); Innowacyjną technologię wytwarzania bioglikolu propylenowego o czystości farmaceutycznej; Biodegradowalne materiały włókniste otrzymywane metodami stopowymi; Modyfikację plastyfikowanego poli(chlorku winylu) środkiem spieniającym. Omówiono również Transgraniczne aspekty transferu praw do innowacji i technologii, a także poruszono tematykę Innowacji 4.0 w procesach zarządzania w przemyśle chemicznym.

Tematyka innowacyjności w przemyśle chemicznym jest bardzo złożona i szeroka. Według dr inż. Tomasza Zielińskiego Działania innowacyjne wymagają często niestandardowego podejścia, zwłaszcza w chemii, którą charakteryzuje większa złożoność procesów i kapitałochłonność, niż w przypadku innych gałęzi przemysłu.

Powrót do listy aktualności