Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Rady Dyscypliny „Inżynieria Chemiczna”

07-11-2019 r.
, red. Dorota Głowacz-Czerwonka

Inauguracyjne posiedzenie Rady Dyscypliny „Inżynieria Chemiczna” odbyło się na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w dniu 30 października. W zebraniu Rady uczestniczył JM Rektor PRz prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski. 

Rada Dyscypliny jest organem kolegialnym i działa na podstawie Statutu Politechniki Rzeszowskiej z dnia                 27 czerwca 2019 (§ 26 ust. 3). Pierwsze zebranie Rady, podczas którego następuje wybór przewodniczącego Rady, jego zastępcy i sekretarza, zwołuje Rektor.

W skład Rady dyscypliny wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni na stanowiskach profesora i profesora uczelni, którzy wskazali daną dyscyplinę jako wiodącą.

Do zadań rady dyscypliny należą w szczególności:

  • prowadzenie postępowań w zakresie stopni naukowych,
  • podejmowanie decyzji w sprawach nadawania stopni naukowych w dyscyplinie,
  • opracowanie standardów prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie,
  • przygotowanie planu rozwoju dyscypliny,
  • prowadzenie działań zmierzających do uzyskania jak najwyższej kategorii naukowej w dyscyplinie,
  • dokonywanie weryfikacji zgodności merytorycznej publikacji z dyscypliną wskazaną przez autora (w przypadku publikacji w czasopismach nieprzypisanych do danej dyscypliny).

 

Powrót do listy aktualności