Aktualności

INFO DAY w Rzeszowie – 11.02.2020

28-01-2020 r.
, red. Dorota Głowacz-Czerwonka

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi ciągły nabór na ekspertów wspierających firmy planujące skorzystać z funduszy na badania i innowacje (program POIR). Ekspert powinien posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny wniosków konkursowych składanych do Programu Inteligentny Rozwój. Powinien doradzić przedsiębiorstwo dalsze kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji. Za doradztwo ekspert otrzymuje wynagrodzenie.

Rejestracja pod linkiem: www.innovationcoach.pl

Program spotkania https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/25-info-day-w-rzeszowie

Powrót do listy aktualności