Aktualności

Inżynieria farmaceutyczna - nowy kierunek studiów na Wydziale

19-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. dr inż. Tadeusza Markowskiego nr 41/2019 z dnia 17 września 2019 r utworzono na Wydziale Chemicznym nowy kierunek studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA. Na posiedzeniu Senatu Uczelni w dniu 19 września 2019 r został zatwierdzony program studiów.

Kluczową przesłanką do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia kształcenia na kierunku inżynieria farmaceutyczna jest zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską w rozwijających się zakładach farmaceutycznych, nie tylko Podkarpacia. Struktura zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym mocno premiuje wykształcenie. Wymaga się tu większej specjalizacji, zarówno w sektorze wytwórczym i związanym z nim bezpośrednio sektorze badawczo-rozwojowym, co rodzi zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych absolwentów uczelni technicznych, głównie chemików i inżynierów. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że do strategicznych sektorów gospodarki województwa podkarpackiego należy sektor przemysłowy (z chemicznym i farmaceutycznym).

Powrót do listy aktualności