Strona: Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr letni 2022/2023 / Wydział Chemiczny

Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr letni 2022/2023

2023-01-03
, red.  Joanna Wojturska

W dniach 4 do 8 stycznia 2023 r. studenci kierunku Inżynieria farmaceutyczna będą wybierać przedmioty na semestr II, IV oraz VI.

Należy dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

Moduł obieralny 2.1: Technologie informacyjne - poziom podstawowy/Technologie informacyjne - poziom zaawansowany

Moduł obieralny 2.2: AutoCad - poziom podstawowy/AutoCad - poziom zaawansowany

Moduł obieralny 2.3: Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom podstawowy/Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom zaawansowany

Moduł obieralny 4.1: Chemia związków naturalnych/Preparatyka związków farmaceutycznych/Surowce pochodzenia naturalnego w farmacji

Moduł obieralny 4.2: Chemia organiczna w projektowaniu leków/Identyfikacja związków organicznych

Moduł obieralny 4.3: Biochemia farmaceutyczna/Podstawy biotechnologii

Moduł obieralny 4.4: Bioinformatyka/Podstawy modelowania molekularnego

Moduł obieralny 6.1: Analiza jakościowa i ilościowa produktów farmaceutycznych/Analiza farmaceutyczna

Moduł obieralny 6.2: Inżynieria białek terapeutycznych/Enzymologia

Moduł obieralny 6.3: Zarządzanie ryzykiem w wytwarzaniu i kontroli jakości produktów leczniczych/Zasady ochrony środowiska obowiązujące w przemyśle farmaceutycznym/Enzymy w farmacji

Wyboru przedmiotów obieralnych należy dokonać wypełniając deklarację na stronie internetowej Wydziału.

Osobom, które nie złożą deklaracji wyboru w wymaganym terminie, zostaną przypisane określone przedmioty w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. kształcenia - 10 stycznia 2023 r.

Powrót do listy aktualności