Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr II

04-01-2021
, red.  Joanna Wojturska

W dniach 4 do 8 stycznia 2021 r. studenci kierunku Inżynieria farmaceutyczna będą wybierać przedmioty na semestr II

Należy dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

Moduł wybieralny 2.1: Technologie informacyjne - poziom podstawowy/Technologie informacyjne - poziom zaawansowany

Moduł wybieralny 2.2: AutoCad - poziom podstawowy/AutoCad - poziom zaawansowany

Moduł wybieralny 2.3: Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom podstawowy/Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom zaawansowany

Wyboru przedmiotów obieralnych należy dokonać wypełniając deklarację na stronie internetowej Wydziału.

Osobom, które nie złożą deklaracji wyboru w wymaganym terminie, zostaną przypisane określone przedmioty w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. kształcenia - 11 stycznia 2021 r.

Powrót do listy aktualności