Strona: Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr II i IV / Wydział Chemiczny

Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr II i IV

2022-01-03
, red.  Joanna Wojturska

W dniach 4 do 8 stycznia 2022 r. studenci kierunku Inżynieria farmaceutyczna będą wybierać przedmioty na semestr II oraz IV.

Należy dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

Moduł wybieralny 2.1: Technologie informacyjne - poziom podstawowy/Technologie informacyjne - poziom zaawansowany

Moduł wybieralny 2.2: AutoCad - poziom podstawowy/AutoCad - poziom zaawansowany

Moduł wybieralny 2.3: Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom podstawowy/Pakiety oprogramowania użytkowego - poziom zaawansowany

Moduł wybieralny 4.1:Chemia związków naturalnych/Preparatyka związków farmaceutycznych/Surowce pochodzenia naturalnego w farmacji

Moduł wybieralny 4.2: Chemia organiczna w projektowaniu leków/Identyfikacja związków organicznych

Moduł wybieralny 4.3: Biochemia farmaceutyczna/Podstawy biotechnologii

Moduł wybieralny 4.4: Bioinformatyka/Podstawy modelowania molekularnego

Wyboru przedmiotów obieralnych należy dokonać wypełniając deklarację na stronie internetowej Wydziału.

Osobom, które nie złożą deklaracji wyboru w wymaganym terminie, zostaną przypisane określone przedmioty w drodze arbitralnej decyzji prodziekana ds. kształcenia - 10 stycznia 2022 r.

Powrót do listy aktualności