Strona: Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr V / Wydział Chemiczny

Inżynieria farmaceutyczna – przedmioty obieralne na semestr V

2022-04-29
, red.  Joanna Wojturska

W dniach 4 do 8 maja 2022 r. studenci kierunku Inżynieria farmaceutyczna będą wybierać przedmioty na semestr V.

Należy dokonać wyboru spośród następujących przedmiotów:

Moduł wybieralny 5.1: Otrzymywanie i produkcja biofarmaceutyków/Technologia kosmetyków

Moduł wybieralny 5.2: Biokataliza/Metody metabolomiczne w farmakognozji

Moduł wybieralny 5.3: Produkty lecznicze i wyroby farmaceutyczne/Parafarmaceutyki

Moduł wybieralny 5.4: Biologia molekularna/Kultury komórkowe w biotechnologii leków

Wyboru przedmiotów obieralnych należy dokonać wypełniając deklarację na stronie internetowej Wydziału.

Powrót do listy aktualności