Aktualności

Jak i gdzie dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

18-08-2020 r.
, red. Joanna Wojturska

Informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną, preferowaną formą dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów przez osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, w naborze 2020/2021, jest przesłanie dokumentu do Dziekanatu Wydziału Chemicznego na adres

Politechnika Rzeszowska
Dziekanat Wydziału Chemicznego
Al. Powstańców W-wy 6
35-959 Rzeszów

Przypominamy, że istnieje możliwość realizacji zleconych badań w powiatach, w których zamieszkują osoby przyjęte na pierwszy rok studiów.

Wykaz podmiotów, które w 2020 r. będą wykonywać badania lekarskie osób przyjętych do szkół wyższych jest dostępny tutaj

Powrót do listy aktualności