Strona: Kierunek Technologia chemiczna pozytywnie oceniony przez PKA / Wydział Chemiczny

Kierunek Technologia chemiczna pozytywnie oceniony przez PKA

2021-09-29
, red.  Joanna Wojturska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 16 września 2021 r. podjęło Uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku Technologia chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno-technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, Prezydium PKA wydało ocenę POZYTYWNĄ.

Jest to ocena programowa czyli oceniająca jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach kształcenia. Prezydium PKA stwierdza, że proces kształcenia realizowany na tym kierunku umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Ocena pozytywna przyznana jest na 6 lat. Następna ocena programowa na kierunku Technologia chemiczna powinna nastąpić w roku akademickim 2026/27.

Pracownikom biorącym udział w kształceniu na kierunku Technologia chemiczna oraz studentom kierunku serdecznie gratulujemy!

Powrót do listy aktualności