Strona: Kinga Ślusarczyk laureatką programu grantowego Talenty Jutra / Wydział Chemiczny

Kinga Ślusarczyk laureatką programu grantowego Talenty Jutra

2023-01-12
, red.  PCh

Kinga Ślusarczyk z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (Chmielarz Research Group) otrzymała grant w ramach programu Talenty Jutra

Z radością informujemy, że Kinga Ślusarczyk, studentka IV roku studiów inżynierskich na kierunku Technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (Chmielarz Research Group) została laureatką programu Talenty Jutra finansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza i otrzymała grant w wysokości 25 000,00 PLN na kontynuację swojej pracy badawczej dotyczącej modyfikacji powierzchni polieteroeteroketonu (PEEK) technikami powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (SI-ATRP).

Program grantowy Talenty Jutra skierowany jest do młodych naukowców w wieku 15-25 lat, mających szczególnie osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych oraz medycynie, a także realizujących prace i projekty badawcze w jednej z pięciu kategorii:

  • biotechnologia,
  • informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne,
  • nauki biologiczne oraz medycyna, nauki o zdrowiu,
  • nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku,
  • nauki fizyczne i astronomia.

Z 92 wniosków jurorzy, będący specjalistami w powyższych dziedzinach, wyłonili 20 laureatów, którzy otrzymali nagrodę główną w postaci grantu o wartości 25 000 zł na rozwój swoich projektów badawczych.

Wśród zwycięzców znalazła się także Kinga Ślusarczyk, członkini grupy badawczej Chmielarz Research Group (https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/en/group-members), pełniąca funkcję wicesekretarza Studenckiego i Doktoranckiego Koła Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” (https://ipsum.prz.edu.pl/). Swój projekt pt. ,,Opracowanie innowacyjnego i biokompatybilnego prekursora implantu kostnego z wykorzystaniem technik polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu” będzie realizować pod opieką prof. Pawła Chmielarza, kierownika Katedry Chemii Fizycznej. Celem projektu jest synteza szczotek kopolimerowych o strukturze butelkowej z powierzchni polieteroeteroketonu, stosowanego do wytwarzania spersonalizowanych implantów kostnych, czego skutkiem będzie zmniejszenie jego hydrofobowości i przyspieszenie procesu osteointegracji, niezbędnego do efektywnego zrostu implantu z otaczającymi go tkankami. Unikatowa struktura szczotek butelkowych zapewni wysoką gęstość szczepienia, zaś obecność specyficznych grup funkcyjnych zwiększy szybkość tworzenia warstwy hydroksyapatytu, jednego z głównych składników macierzy kostnej, co zweryfikowane zostanie za pomocą testów biomineralizacji.

Więcej informacji o programie na stronach:

https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra

https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/wyloniono-talenty-jutra/

https://www.facebook.com/fundacjaempiriaiwiedza

Aktualności Chmielarz Research Group

Aktualności Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Aktualności Koła Naukowego IPSUM

Twitter - Chmielarz Research Group @Chmielarz_Group

Powrót do listy aktualności