Strona: Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadała europejski certyfikat jakości / Wydział Chemiczny

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych nadała europejski certyfikat jakości

2022-01-18
, red.  Joanna Wojturska

certyfikateur-ace.png

Z satysfakcją informujemy, że Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych w dniu 14 stycznia 2022 r. zdecydowała o przyznaniu kierunkowi Inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzonemu na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, akredytacji na okres 15.01.2022 – 14.01.2027

Kierunek uzyskał europejski certyfikat jakości EUR-ACE®

Uzyskanie tego certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia oraz zgodności z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Program akredytacji European Accredited Engineer jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz spełnia Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Inżynieria chemiczna i procesowa to pierwszy w Politechnice Rzeszowskiej kierunek, który uzyskał ten europejski certyfikat jakości.

Komisja zwróciła uwagę na następujące silne strony kształcenia na Wydziale Chemicznym:

  • bardzo dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawiające się m.in. w dostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku pracy,
  • zróżnicowaną i ciekawą ofertę kół naukowych,
  • wysoki poziom prac dyplomowych i prac przejściowych.

Jesteśmy niezwykle dumni - to nobilitacja dla naszego Wydziału i potwierdzenie, że warto u nas studiować.

Mamy nadzieję, że kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa będzie cieszył się zainteresowaniem wśród tegorocznych maturzystów, szczególnie, że kierunek ten intensywnie się rozwija – będzie kształcił specjalistów w zakresie technologii wodorowych. Szczegóły niebawem  - śledźcie doniesienia na stronach naszej Uczelni.

Powrót do listy aktualności