Aktualności

Konferencja „Dydaktyka Chemii”

09-11-2018 r.

W dniu 8 listopada 2018 r. odbyła się XVIII Konferencja „Dydaktyka chemii” organizowana corocznie przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, przy współudziale I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem), a w obecnej edycji także Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli (PCEN) w Rzeszowie.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. inż. Dorota Antos, Dziekan Wydziału Chemicznego. Uczestników wydarzenia powitali również:  prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz, Przewodniczący Oddziału Rzeszowskiego PTChem oraz mgr Adam Kawałek, v-ce Dyrektor PCEN.

Tematem przewodnim konferencji było nauczanie chemii w szkołach, po wprowadzeniu reformy szkolnictwa. Ważki temat konferencji zainteresował ok. 120 nauczycieli szkół z całego Podkarpacia. Z satysfakcją obserwujemy iż z każdą  kolejną edycją zainteresowanie nauczycieli  konferencją jest coraz większe.

Podczas konferencji wykłady wygłosili: mgr Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz „Nauczanie chemii w zreformowanej szkole”, mgr inż. Dymitr Malec ze Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku „Nie-chemiczna chemia w szkole” oraz mgr inż. Marian Sztaba z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu „Oprogramowanie wspomagające nauczanie chemii”. Prezentację nowości wydawniczych związanych z wprowadzeniem nowej podstawy programowej zaprezentował przedstawiciel wydawnictwa Pazdro – mgr  Jacek Bartoszek.

Powrót do listy aktualności