Strona: Konkurs w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” rozstrzygnięty ... / Wydział Chemiczny

Konkurs w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” rozstrzygnięty ...

2021-05-26
, red.  DGCz

Dwa projekty pracowników Wydziału Chemicznego będą finansowane w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0”. W ramach Uczelni wsparciem objęto 12 zgłoszonych projektów.

  1. Biokompozyty i nanobiokompozyty hybrydowe na osnowie kwasu poli(3-hydroksymasłowego)” realizowany przez pracowników Zakładu Chemii Organicznej i Katedry Biotechnologii i Bioinformatyki w zespole: dr hab. inż. Iwona Zarzyka, prof. PRz (lider), dr inż. Karol Hęclik, dr inż. Lucjan Dobrowolski
  2. „Synteza układów rozgałęzionych o rdzeniu taniny do zastosowań jako kluczowe składniki antybakteryjnych i przeciwporostowych powłok polimerowych”, realizowany przez pracowników i doktorantów w Katedrze Chemii Fizycznej w zespole:  dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz (lider), dr inż. Izabela Zaborniak, mgr inż. Angelika Macior

Projekt „Inkubator innowacyjności 4.0” służy wsparciu zastosowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w sferze gospodarczej lub społecznej, polegających, w szczególności na:

  • inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy ,między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • zarządzanie portfelem technologii;
  • prowadzeniu prac przedwdrożeniowych.

 

Powrót do listy aktualności