Strona: Księga Plakatów POSTER MASTER 2022 / Wydział Chemiczny

Księga Plakatów POSTER MASTER 2022

2022-06-30
, red.  Joanna Wojturska

Księga Plakatów POSTERMASTER 2022 zawiera postery przygotowane na II Dyplomową Sesję Plakatową dedykowaną studentom II roku studiów II stopnia, którzy w roku akademickim 2021/2022 realizowali prace magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.
Plakaty uczestniczą w konkursie. Do gremiów oceniających należą:

  • Komitet Naukowy - nagrody za wartość naukową oraz oryginalność rozwiązań
  • przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego będący członkami Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego - nagrody za praktyczny aspekt zaproponowanych rozwiązań oraz ich oryginalność
  • studenci  II roku studiów II stopnia – nagrody za sposób prezentacji wyników badań. ZAGŁOSUJ

Sesja plakatowa wraz konkursem odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz. 8.30 do 10.00 w Wydziałowej Strefie Relaksu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych - studentów i pracowników.

Powrót do listy aktualności