Strona: Medal „Primus Inter Pares” dla absolwenta Wydziału Chemicznego / Wydział Chemiczny

Medal „Primus Inter Pares” dla absolwenta Wydziału Chemicznego

2022-05-02
, red.  DGCz, fot. Beata Motyka

Już od osiemnastu lat Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej przyznaje wyróżniającym się absolwentom Politechniki Rzeszowskiej medale „Primus Inter Pares”.

Z Wydziału Chemicznego medal otrzymał mgr inż. Michał Siorek – absolwent kierunku Biotechnologia.

Medale „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów w roku akademickim 2020/2021  wręczyli przewodniczący Rady Fundacji Roman Krzystyniak, prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Król i rektor prof. dr. hab. inż. Piotr Koszelnik. Uroczystość odbyła się 28 kwietna br. podczas posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej.

Medal „Primus Inter Pares” Kapituła przyznaje za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za działalność na innych płaszczyznach życia akademickiego, np. w studenckim ruchu naukowym, w działalności organizacyjnej, sportowej, kulturalnej, które mają istotny wpływ na kreowanie wizerunku Politechniki Rzeszowskiej. Odznaczenie przyznaje Kapituła Medalu powoływana corocznie spośród członków Rady Fundacji, a uczelnię reprezentuje w niej prorektor ds. kształcenia.

Fundatorami tegorocznych nagród finansowych są: Tadeusz Gratkowski, Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., Elektromontaż Rzeszów S.A., Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona, Inżynieria Rzeszów S.A., Wolf Technoprojekt Sp. z o.o.

Zdobywcy Medalu „Primus inter pares” – Panu mgr inż. Michałowi Siorkowi serdecznie gratulujemy.

 

Powrót do listy aktualności