Strona: Mgr Monika Flejszar otrzymała stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców / Wydział Chemiczny

Mgr Monika Flejszar otrzymała stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

2022-07-04
, red.  P. Chmielarz

Mgr Monika Flejszar z Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Laureatka będzie otrzymywała stypendium przez trzy lata. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów ministerstwo przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Stypendia MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki nagradza młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości i posiadają imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium, natomiast laureatami stypendium zostało 215 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów, którzy zostali wyłonieni na drodze konkursu przez ekspertów zespołu doradczego. W tym gronie znalazła mgr Monika Flejszar doktorantka z grupy badawczej prof. Pawła Chmielarza (Chmielarz Research Group).

Stypendystka

Zainteresowania naukowe mgr Moniki Flejszar skupiają się na syntezie szczotek polimerowych metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), wykorzystując techniki ze zredukowaną ilością katalizatora (low ppm). Wśród materiałów modyfikowanych poprzez zaszczepienie szczotek polimerowych znajdują się zarówno powierzchnie nieorganiczne (płytki krzemowe) i organiczne (polietereterketon – prekusor implantów kostnych). W swoich badaniach stypendystka skupia się na  opracowaniu procedur syntezy polimerów inspirowanych zasadami zielonej chemii.

Dorobek naukowy mgr Moniki Flejszar obejmuje 11 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych z Listy Filadelfijskiej o łącznym pięcioletnim współczynniku Impact Factor równym 46. Swoje dotychczasowe doświadczenie naukowe zdobywała, realizując pracę doktorską pod opieką prof. Pawła Chmielarza, kierownika Katedry Chemii Fizycznej oraz uczestnicząc w stażach naukowych w zagranicznych jednostkach naukowych, m.in. w University of Konstanz (Konstancja, Niemcy) oraz Università degli Studi di Milano Statale (Mediolan, Włochy). Od 2020 roku mgr Monika Flejszar jest również przewodniczącą Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego „IPSUM”, w  którym koordynuje prace badawcze studentów prowadzone w ramach pierwszej i drugiej edycji projektu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” finansowanego przez MEiN.


Szczegóły na stronie:

  1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17
  2. https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci/mgr-monika-flejszar-otrzymala-stypendium-mein-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-33.html
  3. https://ipsum.w.prz.edu.pl/aktualnosci/mgr-monika-flejszar-otrzymala-stypendium-mein-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-17.html
  4. https://kchf.prz.edu.pl/pl/aktualnosci/mgr-monika-flejszar-otrzymala-stypendium-mein-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-8.html
  5. https://twitter.com/Chmielarz_Group/status/1543935810000625666

 

Powrót do listy aktualności