Aktualności

PROM - międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów

05-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała doktorantom naszego Wydziału dofinansowanie w wysokości 44 400 zł w ramach programu PROM.

Środki zostaną przeznaczone na finansowanie trzech miesięcznych staży naukowych, które pozwolą na realizację badań w zakresie syntezy polimerów o zróżnicowanej architekturze w oparciu o struktury pochodzenia naturalnego metodami polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) ze zredukowaną ilością katalizatora, syntezy szczotek poli (akrylanu tert-butylu) (PtBA) szczepionych z powierzchni płytek krzemowych z wykorzystaniem techniki sono-ATRP w miniemulsji oraz testów genetycznych mutacji w locus ATP7B (choroba Wilsona). Ze strony merytorycznej osobą nadzorującą efekty badań realizowanych w ramach staży będzie dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz.

23392245b07b9315d058.png

Powrót do listy aktualności