Aktualności

MOSTECH - program wymiany studentów pomiędzy uczelniami technicznymi całego kraju

07-03-2019 r.

Studenci III roku studiów inżynierskich oraz studenci studiów II stopnia na WCh PRz

Istnieje możliwość wzięcia udziału w krajowej wymianie studentów w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020. Studenci korzystający z możliwości wyjazdu spędzają jeden semestr studiów w innej uczelni. Można wybrać jedną z 25 uczelni technicznych w kraju, m.in.: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska czy Politechnika Wrocławska.

Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.
Podczas wyjazdu realizować można pełny program danego semestru tej uczelni lub program indywidualny, który musi jednak zostać wcześniej zaakceptowany przez dziekana macierzystego wydziału.
Student wyjeżdżający nie traci praw do stypendiów (socjalnych, naukowych itd.) nadanych przez własną uczelnię. Ponadto uczelnia przyjmująca powinna zatroszczyć się o zakwaterowanie go w domu studenckim.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych:http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca/


Termin złożenia wniosku w Dziekanacie upływa 25 kwietnia 2019 r.


Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wypracowuje się w procesie kształcenia oraz wszelkiej aktywności studenckiej m.in. w podczas praktyk studenckich, w kołach naukowych, organizacjach studenckich, stowarzyszeniach, a także podczas wyjazdów na tzw. wymiany studenckie w ramach Erasmusa czy programów krajowych tj. MOSTECH. Warto o tym pamiętać bo za każdą aktywnością stoją konkretne umiejętności, którymi warto pochwalić się w CV.


Zachęcamy do udziału w programie MOSTECH.

Powrót do listy aktualności