Strona: Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich / Wydział Chemiczny

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

2016-12-16

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej, które w tym roku odbyło się 15 grudnia, nauczyciele akademiccy naszego Wydziału otrzymali Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz za całokształt dorobku uzyskanego w 2015 r.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagrody indywidualne za uzyskane stopnie i tytuły naukowe

Imię i nazwisko

Osiągnięcie

Stopień nagrody

dr hab. inż. Mariusz Oleksy

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

I

dr hab. inż. Iwona Zarzyka

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

I

dr hab. inż. Renata Lubczak

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

I

dr inż. Agata Bajek

Uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

III

 

Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe

Imię i nazwisko

Osiągnięcie

Stopień nagrody

dr inż. Paweł Chmielarz

Techniki inicjowania polimeryzacji rodnikowej
z przeniesieniem atomu

I

dr hab. inż. Marek Potoczek

Cykl publikacji na temat wytwarzania, właściwości
i zastosowania ceramicznych materiałów piankowych

II

dr inż. Beata Mossety-Leszczak

Badania dotyczące syntezy układów ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w fotonice i inżynierii molekularnej do otrzymywania materiałów o ściśle określonej morfologii

III

prof. dr hab. Marek Pyda

Cykl publikacji dotyczących kompleksowej termicznej analizy biomateriałów, polimerów syntetycznych
i biologicznych, substancji farmaceutycznych i spożywczych

III

dr hab. inż. Mirosław Tyrka

Badania z zakresu biotechnologii roślin

III

 

Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe

Imię i nazwisko

Osiągnięcie

Stopień nagrody

dr hab. inż. Przemysław Sanecki

dr inż. Piotr Skitał

Wdrożenie innowacyjne elektrochemicznej technologii łączenia włókna światłowodowego do membrany metalowej w celu wytworzenia sensora typu MZI

III

prof. dr hab. inż. Piotr Król

dr inż. Bożena Król

dr Barbara Pilch-Pitera

Badania w zakresie właściwości termicznych
i powierzchniowych poliuretanów

III

dr hab. inż. Tomasz Ruman

dr Łukasz Uram

Cykl publikacji naukowych w tematyce nowych metod do laserowej spektrometrii mas oraz ich zastosowania do badania makromolekuł oraz materiału biologicznego

III

prof. dr hab. inż. Dorota Antos

dr hab. inż. Wojciech Piątkowski

dr inż. Izabela Poplewska

dr inż. Renata Muca

Cykl publikacji podsumowujących pracę naukową zespołu

III

prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

dr inż. Agnieszka Bukowska

dr inż. Karol Bester

Cykl publikacji z zakresu syntezy i katalizy

III

 

Nagrody indywidualne za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

Imię i nazwisko

Osiągnięcie

Stopień nagrody

dr inż. Jaromir Lechowicz

Pełnienie funkcji Koordynatora Dziekana ds. kontaktów ze szkołami średnimi oraz koordynatora Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego

III

prof. dr hab. inż. Roman Petrus

dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz

Wydanie podręcznika akademickiego „Reaktory chemiczne. Reaktory nieizotermiczne, nieidealne, katalityczne”

III

 

Nagrody za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Imię i nazwisko

Osiągnięcie

Stopień nagrody

dr inż. Zofia Byczkowska

Całokształt dorobku

III

Powrót do listy aktualności