Aktualności

„Nowa jakość -…” – wybierz zajęcia w semestrze zimowym 2018/19

29-10-2018 r.

Szanowni Studenci

w dniach od 29 października do 6 listopada przyjmujemy w Dziekanacie p. 101A, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze zimowym 2018/2019 oraz formularz rekrutacyjny.

 

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, warsztaty wspierające podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych i informatycznych oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

WYKAZ ZAJĘĆ OFEROWANYCH DO REALIZACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

Studia I stopnia

Semestr V
CS1/49                   Szkolenie z przepisów UDT nt. projektowania aparatury ciśnieniowej wg wymagań dyrektywy 97/23/WE, 5 miejsc, CP, 14h
CS6/59                   Szkolenie zaawansowane z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, 16 miejsc, CC,CH,CP, 24h
CS7/58                   Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży, 8 miejsc, CH, 8h
CS8/60                   Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS, 16 miejsc, CC,CH,CP, 24h
CS10/54                Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, 15 miejsc, CC,CH,CP, 15h
PP2/64                  Komputerowe wspomaganie projektowania procesów - warsztaty projektowe, 5 miejsc, CC,CP, 20h
PP3/65                  Preparatywna chromatografia cieczowa, 5 miejsc, CC,CP,CH, 15h
PP5/68                  Analiza właściwości materiałów proszkowych, 5 miejsc, CC,CP, 15h
PP6/69                  Dobre praktyki pomiarowe, 8 miejsc, CH, 12h
WS3/100               Przemysłowe procesy otrzymywania najważniejszych produktów technologii chemicznej, 20 miejsc, CC,CP, 6h
WS6/100               Zapoznanie się z przemysłową instalacją do zachowawczej destylacji ropy naftowej oraz produktami frakcjonowania 20 miejsc, CC,CP, 6h
WS20/100            Zapoznanie się z technologią produkcji oraz kontroli jakości suplementów diety, 20 miejsc, CH, 6h

Studia II stopnia

Semestr II
CS12/61                Modeling of Biological Structures, 5 miejsc, CH, 21h
ZP14/92                Nowoczesne technologie kwasów nukleinowych w diagnostyce człowieka, 10 miejsc, CH, 4h
WS16/100            Technologie wytwarzania produktów piwowarskich, 20 miejsc, CH, 6h
WS17/99               Zapoznanie się z technologią produkcji odczynników do diagnostyki in vitro, 20 miejsc, CH, 6h
Powrót do listy aktualności