Aktualności

„Nowa jakość…” – wybierz zajęcia w semestrze letnim 2019/20

18-02-2020 r.
, red. Joanna Wojturska

Szanowni Studenci,
w dniach od 2 do 4 marca 2020 r. przyjmujemy w Dziekanacie p. 101A, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze letnim 2019/2020. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

W semestrze letnim do projektu dołączają studenci IV semestru wszystkich kierunków studiów na Wydziale Chemicznym. Spotkanie informacyjne dla studentów II roku odbędzie się 2 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.30 w sali H-02.

Osoby, które teraz dołączą do projektu oprócz deklaracji składają również pozostałe załączniki (zał. 2, zał. 3 i zał.5).

WYKAZ ZAJĘĆ OFEROWANYCH DO REALIZACJI W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020

Studia I stopnia

Semestr IV
PP7/67 Bezpieczna praca w laboratorium - ocena i zarządzanie ryzykiem (24 miejsca, CC, CP, CH), 8 h
ZW1/63 AutoCad zaawansowany (w tym 3D) (12 miejsc, CC, CP), 30 h
ZW6/57 Organizacja pracy czyli jak efektywnie zarządzać czasem i własną pracą (24 miejsca, CC, CP, CH), 8 h
ZP13/91 Zasady jakości i bezpieczeństwa w produkcji suplementów diety (10 miejsc, CH)
WS10/100 Zapoznanie się z wielkogabarytową i półtechniczną technologią gazów syntezowych, amoniaku, kwasu azotowego i mocznika (AZOTY Puławy) (40 miejsc, CC, CP)
WS21/100 Zapoznanie się z procesami produkcji i kontroli jakości w przemyśle spożywczym (20 miejsc, CH)

Semestr VI

CS3/51 Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni (Engel Polska Warszawa) (20 miejsc, CC, CP)
ZP4/89 Nowoczesne metody wytłaczania i wtryskiwania tworzyw sztucznych (Sierosławski Group, Mielec) (10 miejsc, CC, CP)
ZP5/90 Innowacyjne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych (SPLAST Krosno) (10 miejsc, CC, CP)
ZW1/63 AutoCad zaawansowany (w tym 3D) (12 miejsc, CC, CP), 30 h (zakwalifikowanie w przypadku wolnych miejsc)
ZW7/70 Wykorzystanie metody qPCR do analizy ekspresji genów (8 miejsc, CH)
ZW8/74 Wykorzystanie technik proteomicznych w diagnostyce medycznej (8 miejsc, CH)
ZW9/71 Nowoczesne techniki analizy poziomu ekspresji miRNA (16 miejsc, CH)
ZW15/73 Wykorzystanie technik proteomicznych w kontroli jakości produktów spożywczych (8 miejsc, CH)
PP4/66 Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych (8 miejsc, CC, CP, CH)
WS5/100 Wielkotonażowa produkcja żywic fenolowych i nowolakowych (LERG SA Pustków) (30 miejsc, CC, CP)
WS8/100 Technologia produkcji kauczuku syntetycznego i lateksów kauczukowych w postaci surowej (Synthos S.A. Oświęcim) (30 miejsc, CC, CP)
WS11/100 Trendy w opakowalnictwie - opakowania przemysłowo-transportowe (DS. Smith, wizyta połączona z udziałem w XXIV Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL Kielce (30 miejsc, CC, CP)
WS18/100 Przemysłowe procesy wytwarzania biokomponentów i biopaliw (ORLEN Południe S.A Rafineria Trzebinia S.A.) (20 miejsc, CH)
WS22/99 Zapoznanie z technologią uzdatniania wody (Zakład uzdatniania wody Raba. MPWiK Kraków) (20 miejsc, CH)

Studia II stopnia

Semestr III

ZW10/72 Analiza RNAseq (10 miejsc)
WS13/99 Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami produkcji kosmetyków (20 miejsc)
WS14/99 Zapoznanie się z procesami projektowania, analizy i produkcji leków do terapii celowanych (20 miejsc)
WS15/99 Zapoznanie się z technologią produkcji leków do terapii biologicznych opartych na technologii rekombinacji DNA (20 miejsc)

Powrót do listy aktualności