Aktualności

„Nowa jakość…” – wybierz zajęcia w semestrze zimowym 2019/20

30-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Szanowni Studenci,

w dniach od 1 do 4 października przyjmujemy w Dziekanacie p. 101A, deklarację uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu w semestrze zimowym 2019/2020. Deklarację składają wszyscy dotychczasowi uczestnicy.

Dla uczestników projektu zaplanowano szereg różnorodnych zajęć w tym certyfikowane szkolenia zawodowe, zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z pracodawcami, zajęcia w formie projektowej oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach.

WYKAZ ZAJĘĆ OFEROWANYCH DO REALIZACJI W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

Studia I stopnia

Semestr V
CS1/49      Szkolenie z przepisów UDT nt. projektowania aparatury ciśnieniowej wg wymagań dyrektywy 97/23/WE (5 miejsc, CP, 14h)
CS6/59      Szkolenie zaawansowane z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (16 miejsc, CC, CP, CH, 24h)
CS7/58      Tworzenie receptur, produkcja i wprowadzanie kosmetyków do sprzedaży (16 miejsc, CH, 8h)
CS8/60      Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS (16 miejsc, CC, CP, CH, 24h)
CS10/54    Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 (15 miejsc, CC, CP, CH, 16h)
PP2/64      Komputerowe wspomaganie projektowania procesów - warsztaty projektowe (5 miejsc, CC, CP, 20h)
PP3/65      Preparatywna chromatografia cieczowa (5 miejsc, CC, CH, CP, 15h)
PP5/68      Analiza właściwości materiałów proszkowych (5 miejsc, CC, CP, 15h)
PP6/69      Dobre praktyki pomiarowe (8 miejsc, CH 12h)
WS3/100   Przemysłowe procesy otrzymywania najważniejszych produktów technologii chemicznej (30 miejsc, CC, CP, 6h)
WS6/100   Zapoznanie się z przemysłową instalacją do zachowawczej destylacji ropy naftowej oraz produktami frakcjonowania (30 miejsc, CC, CP, 6h)
WS20/100 Zapoznanie się z technologią produkcji oraz kontroli jakości suplementów diety (20 miejsc, CH, 6h)

Semestr VII
CS4/52      Optymalizacja procesu wtrysku - dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy gorącokanałowe (15 miejsc, CC, CP, 16h)
CS9/53      Podstawy Lean Manufacturing (15 miejsc, CC, CH, CP, 23h)
CS2/50      Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 (5 miejsc, CP, 32h)
ZP2/88      Dobra praktyka laboratoryjna i produkcyjna (GLP, GMP) (15 miejsc, CC, CH, CP, 15h)
ZP10/93    Technologia recepturowania i produkcji farb rozpuszczalnikowych i wodnych (10 miejsc, CC, CP, 24h)
ZP3/94      Wybrane problemy technologiczne w przemyśle farb i lakierów (10 miejsc, CC, CP, 15h)
WS19/100   Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami produkcji środków ochrony roślin oraz nawozów specjalistycznych (40 miejsc, CH, 6h)
WS7/100   Zapoznanie się z wysokowydajną linią technologiczną do produkcji farb emulsyjnych i fasadowych (30 miejsc, CC, CP, 6h)

Studia II stopnia

Semestr II

CS11/62      Drug Design (15 miejsc, CH, 16h)
CS12/61      Modeling of Biological Structures (5 miejsc, CH, 21h)
WS16/100   Technologie wytwarzania produktów piwowarskich (20 miejsc, CH, 6h)
WS17/100   Zapoznanie się z technologią produkcji odczynników do diagnostyki in vitro (20 miejsc, CH, 6h)

Powrót do listy aktualności