Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr. inż. Adriana Arendowskiego

05-01-2021

                                                             RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA CHEMICZNA
                                                                          POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
                                                                                        zaprasza na
                                                   PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
                                                              mgr. inż. Adriana ARENDOWSKIEGO
                                                                                        na temat:
                                                               NOWE METODY BEZMATRYCOWE
                                                          DO LASEROWEJ SPEKTROMETRII MAS
                                     ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W BADANIU MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO streszczenie
 
Promotor:     prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
                       Wydział Chemiczny
                       Politechnika Rzeszowska

Recenzenci: prof. dr hab. Marek MAJDAN recenzja
                      Wydział Chemii
                      Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                      dr hab. Paweł POMASTOWSKI recenzja
                      Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
                      Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                                    Obrona odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. o godz. 1215

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem serwera konferencji zdalnych PRz (KRK).
Link do uczestnictwa w obronie publicznej będzie udostępniany na dwie godziny przed terminem przeprowadzenia obrony po wcześniejszej rejestracji mailowej.
Zainteresowani udziałem w publicznej obronie powinni wysłać Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej na adres: chemia@prz.edu.pl do godz. 12.00 w dniu 19 stycznia 2021 r.

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej PRz przy al. Powstańców Warszawy 12.

 

  

Powrót do listy aktualności