Strona: Pierwsze miejsce mgr inż. Agaty Hochół w konkursie na pracę magisterską / Wydział Chemiczny

Pierwsze miejsce mgr inż. Agaty Hochół w konkursie na pracę magisterską

2024-02-12
, red.  MJ

Mgr inż. Agata Hochół otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych. Laureatka jest doktorantką pierwszego roku w Szkole Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej, członkinią grupy badawczej Chmielarz Research Grouoraz Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”Konkurs jest organizowany przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

Mgr inż. Agata Hochół w ramach pracy magisterskiej opracowała inspirowane zasadami zielonej chemii procedury szczepienia amfolitycznych szczotek polimerowych z powierzchni płytek krzemowych metodą polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP). Uzyskane polimery o złożonej architekturze składały się z rdzenia poli(metakrylanu 2-hydroksyetylu) (PHEMA) oraz łańcuchów bocznych złożonych z polikationowego bloku poli(metakrylanu 2-(dimetyloamino)etylu) (PDMAEMA) oraz polianionowego bloku poli(akrylanu tert-butylu) (PtBA). Powodzenie poszczególnych etapów syntez potwierdzono za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Otrzymane szczotki o strukturze butelkowej charakteryzują się jednocześnie szerokim potencjałem aplikacyjnym i możliwością zastosowań min. w systemach dostarczania leków, a także w zaawansowanych układach elektronicznych takich jak: baterie, akumulatory oraz jako powłoki antykorozyjne, ze względu na obecność pH-czułych ugrupowań na powierzchni materiału warunkujących różne oddziaływania międzyfazowe, takie jak zmianę kątów zwilżania powierzchni przez ciecze o różnym charakterze.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Powrót do listy aktualności