Aktualności

Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

20-01-2020 r.
, red. A.Kuźniar

W dniu 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji odbyło się I Plenarne Zebranie Przedstawicieli Laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW). W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 30 laboratoriów, którzy uchwalili Regulamin, wybrali Przewodniczącego i Radę Sieci Laboratoriów oraz Zespół Koordynujący. 

PSLBiW, czyli platformę interdyscyplinarnej współpracy profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi, a także oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów stanowi obecnie 45 laboratoriów. Głównym celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów. Sieć jest strukturą otwartą i każde laboratorium które będzie w przyszłości zainteresowane tego rodzaju współpracą może włączyć się do PSLBiW podpisując odpowiednie POROZUMIENIE z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Rada PSLBiW wybrana została na 2-letnią kadencję. Skład osobowy jest następujący:

Przewodniczącydr inż. Grzegorz Bajorek Prof. PRz., Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska; Centrum Technologiczne Budownictwa. Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. 

V-ce Przewodniczącadr hab. Stanisława Kanas Prof. URz., Laboratorium Matematyki Stosowanej, Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski. 

Członek Radymgr inż. Małgorzata Filar,  Kierownik Nestle Quality Assurance Center, Oddział Nestle w Rzeszowie – przedstawicielka laboratoriów akredytowanych.

Członek Radydr hab. Lucyna Leniowska Prof. URz., Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych, Katedra Mechatroniki i Automatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Członek Radydr hab. inż. Beata Mossety – Leszczak  Prof. PRz., Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów z Politechniki Rzeszowskiej.

Członek Radymgr Timea Sulenta – Pluta, Centrum Wdrożeniowo – Usługowe Katedry Kosmetologii, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – przedstawicielka nieakredytowanych laboratoriów medycznych.

Członek Radyinż. Adam Wiącek, Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej ALPHA Laboratory. Adam Wiącek – przedstawiciel nieakredytowanych laboratoriów komercyjnych. 

Wybrano  także Zespół  Koordynujący w składzie: 

Członek Zespołu – dr hab. Idalia Kasprzyk Prof. Urz., Zakład Monitoringu Środowiska, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski.

Członek Zespołudr inż. Lucjan Janas  Prof. PRz., Wydziałowe Laboratorium Badania Konstrukcji, Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska. Koordynatorem działalności PSLBiW z ramienia Podkarpackiego Centrum Innowacji jest jej twórca i organizator – dr inż. Roman Tabisz, Laboratorium Badań i Kalibracji, Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska.

Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących stanowi obecnie 45 laboratoriów zgłoszonych do współpracy na podstawie odpowiednich POROZUMIEŃ. Jest to  zorganizowana, działająca zgodnie z postanowieniami uchwalonego Regulaminu, platforma interdyscyplinarnej współpracy profesjonalistów zajmujących się badaniami naukowymi a także oceną zgodności materiałów, podzespołów, wyrobów oraz ekosystemów. Głównym celem tej współpracy jest doskonalenie kompetencji laboratoriów, pomoc w uzyskiwaniu akredytacji oraz podejmowanie i realizacja wspólnych projektów. Sieć jest strukturą otwartą i każde laboratorium które będzie zainteresowane tego rodzaju współpracą może włączyć się do tej struktury podpisując odpowiednie POROZUMIENIE z Podkarpackim Centrum Innowacji.

Powrót do listy aktualności