Aktualności

Posiedzenie Rady Gospodarczej, 9 grudnia 2016 r.

10-12-2016 r.

9 grudnia br. odbyło się pierwsze, w nowej kadencji władz Wydziału Chemicznego, uroczyste posiedzenie Rady Gospodarczej, działającej przy wydziale. Spotkanie miało miejsce w Klubie Pracownika PRz. Z racji zbliżających się Świąt, odbywało się ono w świątecznej atmosferze.

W skład Rady Gospodarczej wchodzą przedstawiciele firm branży chemicznej z Podkarpacia oraz reprezentujący Wydział Chemiczny – prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak. Pełny skład Rady Gospodarczej zamieszczony jest na stronie Wydziału w zakładce Współpraca z przemysłem pod adresem: http://wch.w.prz.edu.pl/wspolpraca-z-przemyslem/rada-gospodarcza/sklad-rady-i-jej-kompetencje.

Zadaniem powołanej w 2014 roku Rady Gospodarczej jest wyrażanie opinii na temat poziomu wykształcenia absolwentów, w aspekcie oceny efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; zgłaszanie zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia; opiniowanie na temat organizacji i prowadzenia praktyk i staży zawodowych; wymiana informacji na temat możliwości wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych.

W części oficjalnej głos zabrali: Dziekan Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. inż. Dorota Antos, która powitała przybyłych gości, Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Joanna Wojturska, która przedstawiła ofertę dydaktyczną wydziału i omówiła możliwości współpracy w dziedzinie kształcenia studentów oraz dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, Prodziekan ds. Ogólnych, która omawiając potencjał naukowo-badawczy wydziału nakreśliła pola do wspólnego działania w dziedzinie badań i innowacji. W spotkaniu wzięli również udział: Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką, dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz, Prodziekan ds. Nauki, a także Kierownik Administracyjny WCh i członkowie wydziałowego zespołu ds. kontaktu z przemysłem.

W kuluarach odbyły się dyskusje na temat obecnej i przyszłej współpracy reprezentowanych firm i wydziału. Dyskutowano między innymi o możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych czy też konieczności kształcenia studentów w kierunku określonych potrzeb firm. Rozmowy dotyczyły również sposobów rekrutacji pracowników firm. Zaproszeni goście wypowiadali się również na temat zmian na rynku pracy w branży chemicznej i pokrewnych.

 

Powrót do listy aktualności