Strona: POSTER MASTER - II Dyplomowa Sesja Plakatowa / Wydział Chemiczny

POSTER MASTER - II Dyplomowa Sesja Plakatowa

2022-06-10
, red.  Joanna Wojturska

Zapraszamy na Dyplomową Sesję Plakatową POSTER MASTER 2022, której celem będzie prezentacja wyników badań uzyskanych podczas realizacji prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022. Udział w sesji plakatowej mogą wziąć wszyscy studenci II roku studiów II stopnia studiujący na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

Przewiduje się przyznanie nagród za:

  • wartość naukową oraz oryginalność rozwiązań - nagroda przyznana przez Komitet Naukowy sesji POSTER MASTER 2022;
  • praktyczny aspekt zaproponowanych rozwiązań oraz ich oryginalność - nagroda przyznana przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego będących członkami Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego;
  • sposób prezentacji wyników badań - wyróżnienie przyznane przez studentów będących uczestnikami sesji plakatowej.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia uczestnictwa w sesji plakatowej oraz sposobu przygotowania plakatu zostały określone w Regulaminie.

Zgłoszenia udziału do 20 czerwca 2022

Sesja plakatowa odbędzie 30 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do udziału.

Powrót do listy aktualności