Aktualności

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

22-05-2017 r.

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Zasady rankingu zostały opracowane przez kapitułę, w skład której weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu. Przy ocenie studiów brano pod uwagę prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukową, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

Zgodnie z oceną Prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemara Siwińskiego ten ranking należy nazwać elitarnym, bowiem poprzeczka wejścia do grona ocenianych jest ustawiona wysoko m.in. ze względu na wymóg posiadania przez jednostkę pełnych uprawnień akademickich oraz realizacji procesu kształcenia na wysokim poziomie.

Ranking ma pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

To ważne, że Wydział Chemiczny z wszystkimi kierunkami studiów tu oferowanymi znalazł się pośród tego elitarnego grona uczelni gwarantujących uzyskanie najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego.

Powrót do listy aktualności