Aktualności

Spotkanie dla studentów podsumowujące proces ankietyzacji

14-05-2018 r.

W dniu 17 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali H.02  odbędzie się spotkanie podsumowujące proces ankietyzacji w semestrze zimowym 2017/18. Przedstawione zostaną wnioski wyciągnięte na podstawie opinii wyrażonych przez studentów w postaci odpowiedzi na pytania ankiet dotyczących oceny nauczycieli akademickich, oceny modułów kształcenia, organizacji studiów a także oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W spotkaniu uczestniczyć będą dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz  - Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz dr inż. Joanna Wojturska  – Prodziekan ds. Kształcenia.

Studentom, którzy wzięli udział w ankiecie mającej na celu doskonalenie procesu kształcenia serdecznie dziękujemy a wszystkich zapraszamy na spotkanie podsumowujące uzyskane wyniki.

Powrót do listy aktualności