Strona: Spotkanie dla studentów podsumowujące proces ankietyzacji / Wydział Chemiczny

Spotkanie dla studentów podsumowujące proces ankietyzacji

2018-10-17

W dniu 25 października 2018 r. o godz. 18.30 w sali H.21  odbędzie się spotkanie podsumowujące proces ankietyzacji w semestrze letnim 2017/18. Przedstawione zostaną wnioski wyciągnięte na podstawie opinii wyrażonych przez studentów w postaci odpowiedzi na pytania ankiet dotyczących oceny nauczycieli akademickich, oceny modułów kształcenia, organizacji studiów a także oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W spotkaniu uczestniczyć będą dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz  - Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz dr inż. Joanna Wojturska  – Prodziekan ds. Kształcenia.

Studentom, którzy wzięli udział w ankiecie mającej na celu doskonalenie procesu kształcenia serdecznie dziękujemy a wszystkich zapraszamy na spotkanie podsumowujące uzyskane wyniki.

Powrót do archiwum aktualności