Aktualności

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019/2020

04-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

Informujemy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców przedstawia szczegółowe kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów, przez które rozumie się osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Wniosek o przyznanie stypendium studenci składają do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. w celu zweryfikowania przez dziekana pod względem merytorycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem oraz do wnioskowania o stypendium MNiSW. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW.

Powrót do listy aktualności