Strona: Stypendium MNiSW dla studentek kierunku Technologia Chemiczna / Wydział Chemiczny

Stypendium MNiSW dla studentek kierunku Technologia Chemiczna

2024-04-02
, red.  P. Chmielarz
Stypendystki wraz z prof. Dorotą Antos (Dziekan WCh) i prof. P. Koszelnikiem (JM Rektor)

Z dumą informujemy, że inż. Katarzyna Kisiel i  inż. Kinga Ślusarczyk (studentki II roku studiów magisterskich na kierunku Technologia chemiczna), a dodatkowo członkinie grupy badawczej Chmielarz Research Group oraz Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM"  uzyskały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów o znaczących osiągnięciach w roku akademickim 2023/24.

W dniu 22 marca 2024 r. spośród 1048 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium przyznano 386 stypendiów studentom o wyróżniających osiągnięciach naukowych, artystycznych oraz sportowych.

Inż. Katarzyna Kisiel swoją działalność naukową realizuje od II roku studiów inżynierskich pod opieką dr inż. Izabeli Zaborniak oraz prof. dr hab. inż. Pawła Chmielarza. Zaangażowana jest w liczne projekty naukowe, w tym III edycje programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, w ramach których przedstawiła wyniki swoich badań na czterech konferencjach, w tym dwóch międzynarodowych. Aktualnie zaangażowana jest także w prace dotyczące projektu SONATA BIS 10, a w swoim dorobku posiada współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF5Y 8.7).

Inż. Kinga Ślusarczyk już po raz trzeci została laureatką stypendium MNiSW. Swoją działalność naukową rozpoczęła na II roku studiów inżynierskich pod opieką dr Moniki Flejszar oraz prof. dr hab. inż. Pawła Chmielarza. Brała udział w III edycjach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” oraz dwóch edycjach programu „Talenty Jutra” finansowanych przez Fundację Empiria i Wiedza oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyniki swoich badań przedstawiła na pięciu konferencjach naukowych, a w swoim dorobku posiada aż siedem artykułów naukowych, o łącznym IF równym 38,  w tym jeden w czasopiśmie Green Chemistry (IF5Y 9.8).

Więcej informacji poniżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024

Aktualności Chmielarz Research Group

Aktualności Koła Naukowego IPSUM

Aktualności Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Twitter - Chmielarz Research Group @Chmielarz_Group

Facebook - https://www.facebook.com/Kolo.Naukowe.IPSUM

Instagram - https://www.instagram.com/crg_ipsum/

Powrót do listy aktualności