Podstrona: Sukces w konkursie NCN SONATA BIS 10 / Wydział Chemiczny

Sukces w konkursie NCN SONATA BIS 10

23-02-2021
, red.  DGCz

Z satysfakcją informujemy, iż dr hab. inż., prof. PRz Paweł Chmielarz został kierownikiem grantu badawczego finansowanego w ramach konkursu SONATA BIS 10 (projektu badawczego mającego na celu powołanie nowego zespołu naukowego) przez Narodowe Centrum Nauki, który będzie realizował w konsorcjum z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budżet projektu to 1 669 540,00 PLN.

Projekt pt. „Witamina B2 jako skuteczny inicjator, fotoaktywator i zmiatacz tlenu w ekonomicznej i uproszczonej syntezie zaawansowanych materiałów polimerowych technikami ATRP” odpowiada na potrzeby „zielonej chemii”, której sprzyja zastosowanie szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie biocząsteczek. W projekcie zastosowanie znajdzie ryboflawina, znana jako witamina B2, która ma służyć jako uniwersalna i ekonomiczna siła napędowa do syntezy szerokiej gamy polimerów z wykorzystaniem różnych metod ATRP.

Listy rankingowe konkursu Sonata Bis 10 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki:

 https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-02-15-maestro12-sonatabis10?language=pl

 Szczegóły (w tym cele i planowane efekty projektu) na stronach :

 https://pchmielarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci/projekt-sonata-bis-10-13.html

 https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/147259625

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ...

Powrót do listy aktualności