Aktualności

Sukces XXVII Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” …

16-02-2020 r.
, red. Dorota Głowacz-Czerwonka

W dniach 13 i 14 lutego br. odbyło się XXVII Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” organizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, 1 Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Wydarzenie kierowane jest do uczniów podkarpackich szkół średnich zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii.

Seminarium podzielono na dwie części – wykładową i laboratoryjną. W tym dwudniowym wydarzeniu uczestniczyło ok. 1000 uczniów, spośród których 220 osób zwiedziło Wydział Chemiczny, a 340 osób uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych.

Seminarium otworzył dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor ds. kształceniaktóry zachęcał młodzież do podjęcia studiów w Politechnice Rzeszowskiej,  Następnie głos zabrał Piotr Wanat, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, który podkreślił, iż seminarium jest okazją do poznania jednej z wiodących uczelni w województwie podkarpackim i w Polsce. Uczestników Seminarium przywitała również dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, Prodziekan ds. Rozwoju – koordynator wydarzenia z ramienia Wydziału Chemicznego, która przedstawiła współpracę Wydziału z otoczeniem społeczno–gospodarczym, a także zachęciła uczniów do udziału w innych, zbliżających się wydarzeniach związanych z promocją zarówno Wydziału Chemicznego, jak i całej Politechniki Rzeszowskiej.

Ofertę dydaktyczną Wydziału przedstawił dr inż. Maciej Kisiel, który w bardzo przystępny sposób zaakcentował atuty każdego kierunku studiów prowadzonego przez WCh. Przedstawiony po prezentacji film promujący Wydział (autorstwa dr. Kisiela) sprawił, iż uczniowie „wstrzymali oddech”…

Czy podejmą studia na naszym Wydziale? Zobaczymy …

Po części wykładowej uczniowie zapoznali się z interesującą prezentację (dotyczącą bardzo aktualnej tematyki dotyczącej wirusów) przygotowaną przez studentów Koła Naukowego „Insert” – poznali „żywe wirusy” – wirusa Grzesia i wirusa Hana z Wu-Han i obejrzeli model wirusa przygotowany samodzielnie przez reprezentantów Koła. Następnie obejrzeli widowiskowe pokazy chemiczne przygotowane przez studentów Koła Naukowego „Esprit”. W części tej aktywnie uczestniczyli Opiekunowie obydwu Kół – dr Łukasz Uram, prof. PRz i prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski

W holu budynku goszczącego Seminarium na uczniów oczekiwali przedstawiciele Samorządu Studentów Chemii gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania, a także reprezentanci Kół Naukowych „ESPRIT”, „INSERT” i debiutującego „IPSUM”. Przygotowali Oni stoiska, na którym istniała możliwość „przywitania się„ z żywymi okazami szczurów” (koło „Insert”), wykonania doświadczeń z wywarem z czerwonej kapusty jako naturalnym wskaźnikiem pH (Koło „Esprit”), czy też zapoznania z planami rozwoju „raczkującego” Koła „Ipsum”.

Brawa, a na koniec owacje na stojąco dowodzą, iż XXVII Seminarium „Wybrane Problemy Chemii” zakończyło się spektakularnym sukcesem.

Fot. Beata Motyka

Powrót do listy aktualności