Aktualności

Graduacja Absolwentów 2018/2019

22-09-2019 r.
, red. Joanna Wojturska

W dniu 20 września 2019 r. odbyła się uroczysta graduacja Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. W obecności władz Uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, przedstawicieli samorządu studenckiego oraz rodziców i przyjaciół Absolwenci odebrali dyplomy ukończenia studiów magisterskich. W roku akademickim 2018/19 egzamin dyplomowy złożyło 79 absolwentów (61 studentów na kierunku Technologia Chemiczna, 18 na kierunku Biotechnologia). Spośród nich, czworo otrzymało dyplom z wyróżnieniem (mgr inż. Aneta Płaza, mgr inż. Katarzyna Rapiej, mgr inż. Patrycja Szata, mgr inż. Katarzyna Zuber).

Uroczystość była sposobnością do podsumowania działalności studentów, którzy oprócz standardowej dydaktyki aktywnie uczestniczyli w życiu Uczelni m.in. włączając się w prace kół naukowych, Samorządu studenckiego. Na wniosek opiekunów kół naukowych, promotorów prac magisterskich, nauczycieli akademickich, z którymi studenci współpracowali w realizacji badań naukowych, tym studentom, którzy wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami naukowymi. Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Dorota Antos wręczyła listy gratulacyjne. Wśród tak uhonorowanych znaleźli się: mgr inż. Agnieszka Brzozowska, mgr inż. Kamila Bzdek, mgr inż. Tomasz Faliszewski, mgr inż. Gabriela Gąsior, mgr inż. Justyna Gumieniak.

Tegoroczni Absolwenci chętnie korzystali z możliwości podniesienia własnych kompetencji zawodowych poprzez udział w projektach unijnych z programu PO WER.  Byli beneficjentami projektów „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej” (POWR.03.01.00-00-K082/16), „Zawodowy start - wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” (POWR.03.01.00-00-S057/17-00) oraz „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17). Dzięki unijnemu wsparciu uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach, warsztatach kształcących umiejętności praktyczne, wizytach studyjnych, targach a także zrealizowali kilkumiesięczne, płatne staże wakacyjne.

Koncert „niespodzianka”, który wykonał mgr inż. Bartłomiej Gibson Filip oraz pamiątkowe zdjęcia dopełniły to uroczyste spotkanie.

Gratulując Absolwentom dotychczasowych osiągnięć życzymy dalszego rozwoju i sukcesów.

 

Powrót do listy aktualności