Aktualności

UWAGA - zmiana organizacji kształcenia

16-10-2020

Zgodnie z z Zarządzeniem nr 104 /2020 Rektora z dnia 16 października 2020 r. wszystkie zajęcia w Uczelni będą odbywać się w formie zdalnej.

Planowane jest przywrócenie, od dnia 2 listopada br., części zajęć w formie stacjonarnej, o ile nie pojawią się przepisy prawne zakazujące takiego trybu kształcenia.

Stacjonarnie będą realizowane wówczas głównie laboratoria a zakres i sposób realizacji zostanie podany do wiadomości przed 30 października br.

Informujemy, że studenci mają możliwość pozostania w domach studenckich i w ślad za zaleceniami władz centralnych zachęcamy do ograniczenia migracji.

Powrót do listy aktualności